Tài Nguyên Mạng
cailanclub 02:11 PM 11-08-2011

Rodai xong thì em nó thành thế này
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Một thời gian sau em nó được trang bị đĩa sau sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Chán tem zin bắt đầu thử tem spark nano, rồi tới 110zR sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Bonus thêm 1 tấm của 2 đứa em sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

- Và hiện trạng bây giờ :

Xa xa:
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Gần lại nào :
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Làm dáng tí sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Mông em nó sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Ra hồ nước làm 1 tấm ^^
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Chi tiết một chút nha :

Lốc máy made in "hand" sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Cùi dĩa ex lúc chạy nhìn nó xoay xoay giống súng đại liên lắm sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Canh bánh chuẩn nha ^^
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Trước, sau, ngang sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Thương hiệu 110zR + RC sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Bonus thêm chai xịt êm ái sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Ý tưởng thực hiện bộ tem từ người anh em này đây ( xin phép chủ xe nhé sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che, thấy hao hao giống nhau ^^)
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Cuối cùng là 1 tấm tổng thể chào mọi người sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che
sirius độ màu trắng đen đẹp - Sirius chế đẹp - Sirius độ - Sirius chế vip - Chế xe - Độ Xe | Ot do - Ot che

Các bài ngẫu nhiên cùng chuyên mục
:


Trả lời
dinhhau8990 03:45 PM 14-09-2011
anh oi cho e hoi ty.cai ma zde chan bun o banh sau cua a gan sau da. anh co don phuc sau len khong.em ket cai zde sau cua anh roi do.giong nhu ex qua. cho gi a pm qua yahoâ: changkho_tuananh_ah@yahoo.com.....tk anh nhieu
Trả lời
mitinh208 06:48 PM 05-11-2011
cai de chan bun lam the nao vay huynh, minh dag di cay yss co lam dc ko?" cay yss cho sirius moi ra nam nay ay" thay no hoi thap ko biet co the nang no len dc ko huynh. tra loi minh wa mitinh05@yahoo.com nhak! thanks huynh.
Trả lời